Bin Appetit

Bin appetit Varje svensk slänger uppskattningsvis 100 kilo mat per år. Både miljön och hushållskassan tar stryk av det enorma matslöseriet. Maten som kastas ger ett utsläpp på 1,9 miljoner ton koldioxid. Det är lika mycket som 700 000 bensindrivna bilar släpper ut. Några som utnyttjar vårt avfall för egen “vinning” är de så kallade freganerna. En fregan väljer att stå utanför vad de ser som det kapitalistiska miljöförstörande samhället genom att ta till vara på resterna, vårt avfall. En radikal form av återvinning och återanvändning helt enkelt. Dessa människor är inte fattiga eller hemlösa. Det är för dem ett politiskt ställningstagande, en aktiv handling mot vårt konsumtionssamhälle. I Sverige ges det ut ca en kokbok per dag, det gör oss till världsetta på antal kokböcker per innevånare och ändå lagar vi allt mindre mat, kokböckerna har blivit ett substitut till matlagning. Jag har tillsammans med en grupp freganer i Göteborg utövat så kallad dumpster diving det vill säga grävt i butikers soptunnor efter mat. Det som hittats i soptunnorna, mest grönsaker, frukt, matvaror med trasiga förpackningar och kort bäst-före-datum, av dessa råvaror har några kockar anlitats för att tilllaga dessa maträtter. Dumpster Food på kokboksmanér. All rights reserved. This text will soon be in english

Sunny-side-up on a render-vous of salt´n´pepper
Wrap Your Arms Around Me, tortilla filled with beetroat, chickpeas, onion, carrots and cumin. 
Fruit del Montes, fruitsallad with peaches, grapes and plums. 
Pale Fresh, cold salad with fennel, red onion, apple, sprinkled with olive oil. 
Figaro´s mix, fruitsalld with figs, watermelon, kiwi, peach and cream
Halloumy hiding, halloumy cheese on a bed of garlic-boiled beetroat and parsley 
Shy Scared Chocolate, chocolate mousse in a skimmed cream cloud
Nordic Tender, thick curdled milk with cinnamon and ginger. 
Emipre, 8-floor sandwich with cheddar cheese, tomato, red onion and ruccola
Pasta Casanova, spaghetti with tomato and garlic sauce

You may also like

Small Things
2012
Artificial
2014
Power Flower
2017
Passing
2012
God Love Pride/ Tro Hopp Kärlek
2014
I Got News For You
2016
Here and There
2012
Black Rooms
2012
Tvättlina / Washing Line
2016
Mitt ibland oss
2016
Back to Top